AUTOMATION

Ombyggnation och nybyggnation.

PLC och datorbaserade lösningar för styrning och övervakning
Förbättringar av äldre utrustning kan vara ett alternativ till att köpa nytt.
Tillförlitlighet, förenklat handhavande, snabbare service, det finns mycket att vinna på en modernisering.
Jobbar med både datorbaserade lösningar och ett flertal PLC fabrikat.

ELKONSTRUKTION

Konstruktion av anläggningar och produkter.

Industriinstallationer, styrskåp, maskinkonstruktioner.

Testning och verifiering av produkter.

Bollplank för elektriska frågor i samband med produktutveckling.

Jobbar i AutoCad, Target och SolidWorks

ELEKTRONIK

Reparation av elektronisk utrustning.

Kommersiellt tillgänglig elektronik lönar sig inte alltid att reparera, men kontakta mig gärna för ett kostnadsfritt omdöme om möjligheten att laga den.

Äldre utrustning som saknar utbytesalternativ, eller som har annat särskilt värde, är det däremot ofta lönsamt att reparera.

Elektronrör, diskreta halvledare, integrerade kretsar, alla generationer av teknik är välkomna.

INDUSTRIEL

Service, reparation och felsökning på anläggningar och produktionsutrustning.

NC-maskiner, automater, äldre maskiner.

Även annan teknisk utrustning repareras.