SHOCK!

Shock- och vibrationsprovning

Just nu är det en period med mycket testning och verifiering av produkter. Mestadels i egen regi men även med hjälp av externa samarbetspartners.

Här är det Intertek som fixar Shock och vibrationsprovning i Saab Technologies f.d. lab. Som omväxling är det tågprodukter i stället för flygmateriel som ruskas om.

About the author: Per Öhlen

You must be logged in to post a comment.