SHOCK!

Just nu är det en period med mycket testning och verifiering av produkter. Mestadels i egen regi men även med hjälp av externa samarbetspartners. Här är det Intertek som fixar Shock och vibrationsprovning i Saab Technologies f.d. lab. Som omväxling är det tågprodukter i stället för flygmateriel som ruskas om.